Elke zondag houden we tijdens de dienst een collecte. Een groot deel van de inkomsten bestemmen we voor onze zendelingen. Soms zijn er bijzondere doelen.

Giften kun je ook overmaken:

Algemeen en voor het gebouw: NL57 INGB 0005 699393 t.n.v. Evangelische Gemeente De Brandaris

Voor zending en projecten: NL05 RABO 0149 157932 t.n.v. Evangelische Gemeente De Brandaris

De giften zijn dan aftrekbaar voor de belasting, want wij zijn een ANBI-instelling; erkend door de Belastingdienst per 01-01-2008 (fiscaal nummer 819007213, dossiernummer 55095).


Jaarverslagen
Bekijk hier het jaarverslag 2015.
Bekijk hier het jaarverslag 2016.
Bekijk hier het jaarverslag 2017. 
Bekijk hier het jaarverslag 2018.