Jan den Ouden

Eenheid en leiderschap

Psalm 133, Handelingen 16

Albert Bouwman

Hoop en geloof

Rom 8 vers 24

Fred Meijer

Hart van aanbidding

Lucas 9 vers 52-57. Naar aanleiding van de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw.

Setkin Sies

Wat heb je wel?

2 Kon 4 vers 1-7 Het wonder van de olie.

Adrian Boogaard

Handelingen 10

Albert Bouwman

De doop

Sietse Voogt

Handelingen/ Heilige Geest

Adrian Boogaard

Handelingen/ Liefde

Je bent op pagina 2 van 2.