Bijeenkomst van de Plussers in het zaaltje van Arcadia in 110-Morgen. Inleiding Efeze-brief. Alle 55+ers worden van harte uitgenodigd.

Terug naar het overzicht