"Nieuw" is het thema ven het bijbelstudieboekje voor 2019/ 2020. Op zondagmorgen zul je dit jaar regelmatig preken horen over Handelingen en aan de hand van het studieboekje kunnen de kringen ook met het Bijbelboek Handelingen aan de slag.