Over Ons

Van oudsher is De Brandaris een gemeente die veel investeert in de opdracht van Jezus om "alle volken tot Zijn discipelen te maken". Ver weg en dichtbij worden daarom diverse zendelingen en evangelisten ondersteund. Bij de informatiehoek in de foyer van ons kerkgebouw hangt een ‘fotogalerij’ met alle mensen die wij ondersteunen.

Geïnspireerd door het evangelie zoeken wij de vrede voor de stad. Hiervoor ondernemen wij ook diaconale activiteiten. Zo is er een project voor de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, is er een moeder-kind groep, hebben wij regelmatig een ‘maaltijd en meer’ en worden mensen waar nodig praktisch en financieel ondersteund. Ook organiseren we elk jaar Kerstactiviteiten voor de wijk en doen we mee aan Serve the City.