Over Ons

De Brandaris bestaat al ruim 50 jaar. In 1960 kregen enkele gezinnen het verlangen Jezus Christus beter te leren kennen en Hem te volgen. Elke week kwamen zij bij elkaar om te bidden en de Bijbel te lezen. In 1963 besloten zij een huisgemeente te vormen in Kralingen. De gemeente groeide snel, o.a. doordat men op straat het evangelie bracht.

Steeds meer jongeren uit de huisgemeente sloten zich aan bij jeugdgroep De Vink en omgekeerd. Op die manier raakten deze twee groepen nauw verbonden. In 1978 werd het gebouw De Brandaris in Schiebroek gehuurd. Hieraan heeft onze gemeente de naam te danken. Later hadden wij samenkomsten in SG Melanchthon te Schiebroek en daarna in SG Keuchenius in het Centrum. Toen eind jaren '80 ook die ruimte te klein werd, is besloten de gemeente te splitsen. Zo ontstond onze zustergemeente de Terp te Prinsenland/Capelle, zie: www.deterp.com

Enkele jaren later verhuisden wij naar een vestiging van SG Albeda in Schiebroek. Omdat de gemeente bleef groeien, besloten we in 1995 weer te splitsen. Hieruit is onze zustergemeente De Driehoek in Bleiswijk voortgekomen, zie: www.dedriehoek.org

In 2013 zijn we verhuisd naar een eigen gebouw in Delfshaven, Coloniastraat 25 (dit was tevoren de Chr. Geref. Kerk Rotterdam-West). Het gebouw is door ons aangekocht in 2010 en ingrijpend verbouwd. Zie ook de pagina architectuur. Vanuit deze plek mogen we het evangelie laten klinken en hopen we veel voor de wijk en Rotterdam te kunnen gaan betekenen. We zijn heel dankbaar voor wat God ons alle jaren al gegeven heeft. Hij heeft ons in Zijn trouw alle jaren bewaard en Hij heeft ook de toekomst in Zijn hand!