Over Ons

De kern van onze gemeente wordt gevormd door de zondagse samenkomsten en de huiskringen.

Samenkomsten

Voor de samenkomsten kun je op zondagmorgen gewoon binnenstappen. We beginnen om 10 uur met een aantal liederen. Na een ‘kindermoment’ gaan alle kinderen naar hun eigen klasjes (afhankelijk van de leeftijd wordt er met de kinderen stilgestaan bij een Bijbelverhaal en geknutseld of gespeeld). Na nog een aantal liederen wordt er ongeveer een half uur stilgestaan bij het Woord van God (de preek). Daarna nemen we de tijd voor gebed en een gezamenlijke afsluiting. Na de dienst is er ruimte voor verdere ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Huiskringen

Om de week komen er diverse kringen bij elkaar. Dit zijn kleine groepen die samenkomen rondom een gezamenlijke interesse. De inhoud kan per kring behoorlijk verschillen. Sommige groepen zijn meer gericht op onderlinge ontmoeting en gebed, andere meer op studie en weer andere op het bespreken van de basis van het christelijk geloof. Meer informatie is te krijgen bij de informatiehoek in de foyer van ons kerkgebouw en via de contactpagina op deze website.

Introductiecursus

Als je meer wilt weten over de visie, structuur, activiteiten, geloofsstandpunten enz. van De Brandaris dan ben je van harte welkom op de introductiecursus. Tijdens deze cursus worden deze onderwerpen (en meer) doorgenomen, kun je er vragen over stellen en kun je kennismaken met een aantal mensen uit de gemeente. Je kunt je aanmelden voor deze cursus via de informatiehoek in de foyer van ons kerkgebouw en via de contactpagina op deze website.

Na de introductiecursus kun je besluiten om lid te worden van de gemeente. Als lid van de Brandaris erken je Jezus als je Heer en Heiland, onderschrijf je het geloofsfundament en accepteer je de leiding van de oudsten en diakenen in de Brandaris. Je wilt je als een 'levende steen', overeenkomstig je gaven, talenten en financiële draagkracht, inzetten voor het functioneren en de groei van de gemeente. Je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een huiskring. Je helpt zo mogelijk ook mee om ons gebouw schoon te houden.

Wie geen lid wil worden, is uiteraard vrij om de Brandaris als gast te blijven bezoeken en de wekelijkse mededelingen per mail te (blijven) ontvangen.