Over Ons

Wij zijn ‘De Brandaris’, een evangelische gemeente die Jezus wil navolgen in wie we zijn en wat we doen. Op zondag eren we Hem in onze liederen, brengen onze vreugde en ons verdriet in gebed bij Hem, luisteren naar Zijn woorden en laten ons erdoor inspireren. We ontmoeten elkaar in kleine huiskringen, delen ons leven en ons geloof, zetten ons in voor de vrede van de stad en volgen Hem na met vallen en opstaan in het leven van alledag.

Qua identiteit zijn we evangelisch: we putten uit de rijke traditie van de traditionele kerken, maar geven dat op een eigentijdse manier vorm en staan open voor het werk van de Heilige Geest. We hebben geen betaalde voorganger, maar een team van oudsten. Elke oudste is verantwoordelijk voor bepaalde zuilen (taakgebieden). Per zuil wordt een oudste ondersteund door een diaken en teamleiders.