Volwassenen

Bidden is praten met God. De Bijbel leert ons dat we in een persoonlijke relatie met God mogen leven. Door gebed staan we in direct contact met God. We kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, met God praten over wat ons bezighoudt, onze eigen nood met Hem bespreken, maar ook bidden voor andere mensen. Wij ervaren keer op keer dat God werkt door gebed!

Voor gebed hoef je geen cursus of diploma te halen. Als je je serieus tot God wendt, luistert Hij naar je. De Bijbel belooft op talloze plaatsen dat God luistert naar ons gebed. Als je niet naar de kerk gaat en/of niet weet wie Jezus is, dan is bidden een heel goede mogelijkheid om God (beter) te leren kennen! Er zijn daarom diverse gelegenheden om te bidden (naast persoonlijke stille tijd en gebed), o.a.:

Persoonlijk gebed
Direct na elke dienst kun je voor persoonlijk gebed terecht bij een gebedskoppel: in de kerkzaal, vooraan bij het podium.

Gebedsdiensten
Ook in de samenkomst wordt regelmatig gezamenlijk gebeden. Eens per kwartaal wordt hier zelfs heel nadrukkelijk aandacht aan gegeven tijdens de gebedsdienst. Tijdens deze gebedsdienst kun je voor persoonlijk gebed terecht bij gebedskoppels, die opgesteld staan in de samenkomstzaal.

Bidstond op zondag
Voorafgaand aan de samenkomst is er de mogelijkheid voor gezamenlijk gebed om 9.30u in de gebedsruimte (lokaal 7). Daarnaast wordt er om 9.50u ook nog door de muzikanten, de zangleider en de oudste van dienst gebeden, waarbij ook anderen kunnen aansluiten.

Gebedsavonden
Om de week (even weken) wordt er op woensdagavond gezamenlijk gebeden door een groep gemeenteleden, van 20 tot 22u in ons kerkgebouw. Je bent van harte welkom om mee te bidden voor de gemeente, de wijk, Rotterdam, persoonlijke noden enz.

Gebedsboom
De gebedsboom is een keten van bidders die bij onverwachte, acute situaties van één van de gemeenteleden ingeschakeld worden om te bidden.

Op de huiskringen
Uiteraard wordt ook op de huiskringen gebeden. Omdat de kringen bestaan uit een kleine groep mensen die elkaar goed kennen, is dit een veilige omgeving voor gezamenlijk gebed.