Volwassenen

In onze diensten willen we de persoon van Jezus Christus centraal stellen. Onze diensten zijn een eerbewijs aan Hem, voor wat Hij in ons leven doet en heeft gedaan. We komen samen om Hem onze dank te brengen, maar ook om onze noden in gebed te brengen. De prediking vanuit de Bijbel helpt ons om meer van God te ontdekken en toe te passen in ons leven.

Voor de samenkomsten kun je op zondagmorgen gewoon binnenstappen. We beginnen om 10 uur met een aantal liederen. Na een ‘kindermoment’ gaan alle kinderen naar hun eigen klasjes (afhankelijk van de leeftijd wordt er met de kinderen stilgestaan bij een Bijbelverhaal en geknutseld of gespeeld). Na nog een aantal liederen wordt er ongeveer een half uur stilgestaan bij het Woord van God (de preek). Daarna nemen we de tijd voor gebed en een gezamenlijke afsluiting. Rond 11.40 uur is de samenkomst afgelopen. Hierna is er ruimte voor verdere ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wat er in de diensten gesproken wordt, wordt ook vertaald naar het engels. Bezoekers kunnen een koptelefoon krijgen om naar de engelse vertaling te luisteren.

Elke laatste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, waarin we Jezus' dood en opstanding herdenken. Iedereen die belijdt (gelooft) dat Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven, mag deelnemen aan het avondmaal.

Eens in het kwartaal is er een gebeds- of getuigenisdienst. Tijdens deze dienst is er geen preek, maar vertellen een aantal gemeenteleden over hoe God aan het werk is geweest in hun leven. Hierdoor leren we elkaar kennen, hebben we de mogelijkheid om voor elkaar te bidden en te danken en wordt de navolging van Jezus heel praktisch gemaakt.