Kinderen zijn heel belangrijk in De Brandaris. Daarom zijn ze de eerste 20 minuten van de zondagse samenkomst in de dienst aanwezig. Vervolgens is er voor elke leeftijdscategorie een eigen groep met een eigen programma, waarin kinderen de gelegenheid krijgen te groeien in hun kennis over God en leren ze begrijpen dat Hij in ieder kind persoonlijk geïnteresseerd is. Afhankelijk van de leeftijd vertellen we een Bijbelverhaal, zingen we leuke liedjes en gaan we knutselen of een spel spelen.