Wij zijn ‘De Brandaris’, een evangelische gemeente in Rotterdam die Jezus wil navolgen in wie we zijn en wat we doen. Op zondag eren we Hem in onze liederen, brengen onze vreugde en ons verdriet in gebed bij Hem, luisteren naar Zijn woorden en laten ons erdoor inspireren. We ontmoeten elkaar in kleine huiskringen, delen ons leven en ons geloof, zetten ons in voor de vrede van de stad en volgen Hem na met vallen en opstaan in het leven van alledag.

Qua identiteit zijn we evangelisch: we putten uit de rijke traditie van de traditionele kerken, maar geven dat op een eigentijdse manier vorm en staan open voor het werk van de Heilige Geest. We hebben geen betaalde voorganger, maar een team van oudsten. Elke oudste is verantwoordelijk voor bepaalde taakgebieden. Per taakgebied wordt een oudste ondersteund door een diaken en teamleiders.

De Brandaris bestaat al ruim 50 jaar. In 1960 kregen enkele gezinnen het verlangen Jezus Christus beter te leren kennen en Hem te volgen. Elke week kwamen zij bij elkaar om te bidden en de Bijbel te lezen. In 1963 besloten zij een huisgemeente te vormen in Kralingen. In 1978 werd het gebouw De Brandaris in Schiebroek gehuurd. Hieraan heeft onze gemeente de naam te danken.

Later hadden wij samenkomsten in school gebouwen tot we in 2013 zijn verhuisd naar een eigen gebouw in Delfshaven dat door ons is aangekocht en  ingrijpend verbouwd. Vanuit deze plek mogen we het evangelie laten klinken en hopen we veel voor de wijk en Rotterdam te kunnen betekenen.