Elke zondag houden we tijdens de dienst een collecte. Een groot deel van de inkomsten bestemmen we voor onze zendelingen. Soms zijn er bijzondere doelen.

Giften kun je ook overmaken:

Algemeen en voor het gebouw: NL57 INGB 0005 699393 t.n.v. Evangelische Gemeente De Brandaris

Voor zending en projecten: NL05 RABO 0149 157932 t.n.v. Evangelische Gemeente De Brandaris

De giften zijn dan aftrekbaar voor de belasting, want wij zijn een ANBI-instelling; erkend door de Belastingdienst per 01-01-2008 (fiscaal nummer 819007213, dossiernummer 55095).

Jaarverslagen
Bekijk hier het jaarverslag 2016.  
Bekijk hier het jaarverslag 2017. 
Bekijk hier het jaarverslag 2018. 
Bekijk hier het jaarverslag 2019.
Bekijk hier het jaarverslag 2020.
Bekijk hier het jaarverslag 2021.
Bekijk hier het jaarverslag 2022.

Bekijk hier de ANBI informatie.
Bekijk hier het standaardformulier publicatie kerkgenootschappen 2020